Sidor

torsdag 2 februari 2012

Open source - gratis och demokratiskt

Vad är open source?
Rent konkret står det för "öppen källkod" - programvara vars kod är öppen och åtkomlig, se tex svenska wikipedia.
Bakom själva begreppet ryms tillsammans med "fri programvara" en hel teknikfilosofi - tanken att den digitala teknikens verktyg i form av  program ska kunna vara öppen, gratis och till för alla. Idag domineras världens datoranvändning av gigantiska programvaruföretag. Känner man inte till alternativen till deras stora etablerade program, så är man tvungen att anpassa sitt digitala liv utifrån hur de är utformade. Med andra ord kan man säga att programvaru-företagen utformar villkoren för hur våra digitala miljöer ser ut. Det kanske inte känns som något väldigt stort, men många av oss tillbringar mer och mer av våra liv i dessa digitala miljöer - både under fritid, studier och på arbetet.
I denna filosofis anda skapas världen över program som täcker de flesta av människors digitala behov. Koden bakom programmen är tillgänglig för alla, så att andra med teknikkunskaper kan gå in och bygga vidare, och utveckla open source-programmet. Program som bygger på open source är ofta gratis, för alla. Det finns open source program som täcker de vanligare användningsområden, som ordbehandling, kalkyler, webverktyg och musikspelarprogram.
Mer kunskap om open source är högaktuellt idag. Både filosofin bakom och kunskap om vilka praktiska möjligheter det erbjuder. Det finns även en demokratiaspekt - open source programmen är gratis och gör att även skolor eller människor utan resurser kan skaffa de digitala verktyg man behöver. De erbjuder alternativ till de kommersiella programmen. Det innebär även kunskapen om att digitala funktioner är generella, och inte knutna till ett visst känt program.

onsdag 1 februari 2012

Hur förhålla sig till barns spelande och chattande?

De flesta barn och unga idag använder IT som en självklar del i vardagen; de chattar, surfar och spelar.
Hur ska vi vuxna förhålla oss till det?
Vi tycker inte om att de sitter inne för länge vid datorn. Vi oroar oss över vilka personer de kan tänkas träffa på chattar. Men bör vi göra något åt det, och i så fall vad?
Vi kan tycka mycket om ungas IT-användning, men oavsett vad vi tycker, så är datorer och mobiltelefoner idag givna delar i samhället. Att förbjuda unga tillgång till IT är inte att förbereda dem inför framtiden. Inte idag, och definitivt inte i framtiden då samhället kommer förvänta sig IT-kunnighet som en självklar baskunskap. Förmodligen är förbud inte ens praktiskt möjligt med tanke på tillgång hos kompisar, bibliotek etc.
Däremot anser jag att vuxna mycket väl bör bry sig. Vi kan dessutom bidra till att unga blir bättre rustade att möta de digitala miljöer de använder. De behöver lära sig riktiga fakta om digitala miljöer, istället för en allmän oro. Vi behöver alla - unga såväl som vuxna - i någon mån strategier för att bemöta och undvika negativa aspekter med nätet - alltifrån spam-mail till bedrägerier. Samtidigt behöver unga kunna ta tillvara de fördelar som den digitala tekniken erbjuder, och faktiskt få glädjas åt den, utan dåligt samvete över att IT är något farligt eller dåligt. Och detta är något vuxna, kanske särskilt pedagogerna kring de unga, faktiskt har riktigt bra förutsättningar att erbjuda dem.
I vissa fall kan de unga ligga före sina lärare när det gäller tekniken... Som pedagog kan man ändå bidra med det viktigaste - ett kritiskt förhållningssätt.