Sidor

fredag 1 november 2013

Perspektiv på nätbaserat lärande

             
Min utgångspunkt för nätbaserat lärande låter kanske pessimistisk: jag tror det är viktigt att börja med att vara medveten om dess begränsningar. Men inte på grund av att jag inte tror på lärande online och  digitala verktyg - utan för att skapa så bra förutsättningar som möljligt.

Under det senaste århundradet har olika forskare uppmärksammat faktorer som stärker lärande. Vetenskapsmän som Piaget, Dewey, och Vygotskij visade redan i början av förra seklet att mänskligt lärande utgår från nyfikenhet, och underlättas av att vi får möjlighet att ställa frågor eller diskutera med andra. Vidare verkar vi ha lättare att lära saker vi kan relatera till praktiskt och i vår vardag, än främmande, abstrakta företeelser som vi bara läser om i andra hand (se tex Piaget: ”The childs conception of the world”, Deweys: “Demokrati och utveckling” eller Vygotskijs ”Fantasi och kreativitet”).

Vid lärande i nätbaserade miljöer uppstår speciella förutsättningar bildade av teknikens egenskaper. I sämsta fall är tekniken begränsande, och tvingar människan till onaturliga handlingsmönster utifrån hur den är utformad.

I bästa fall är den tekniska miljön utformad utifrån de kunskaper om lärande som nämndes ovan, om hur människor kommunicerar, interagerar och strävar efter mening. En sådan miljö är byggd för att i så stor grad som möjligt uppmuntra till interaktion människor emellan, gärna genom att erbjuda flera olika kommunikationskanaler som chatt, epost, röst eller videosamtal.

Vidare utnyttjar en bra nätbaserad lärmiljö den digitala teknikens fördelar, tex genom att utnyttja datorteknikens förmåga att kombinera flera olika medieformer: text, bild, animation och video, för att skapa multimedialt och levande innehåll som talar till flera av de mänskliga sinnena.


Referenser

Dewey, John (1999), Demokrati och utbildning. Daidalos

Piaget, Jean (2007) The childs conception of the world. Rowman & Littlefield

Vygotskij, Lev (1995) Fantasi och kreativitet. Daidalos